Auditør politi-an-mel-der læk

Et voldsomt skred i forhold til fortro-ligheden og mediernes behandling af straffesager. Sådan betegner auditør Peter Otken lækket af fortrolige afhø-ringsrapporter i jægersagen til TV 2.

Derfor vil Forsvarets Auditørkorps ha-ve Københavns Politi til at finde frem til, hvem der har lækket rapporterne.

"Efter vores opfattelse er det meget usædvanligt, at nogen, der har lovlig adgang til politirapporter, videregiv-er dem til udenforstående. Det sker meget, meget sjældent," siger Peter Otken.

"Det er også et voldsomt skred i forhold til, hvordan straffesager normalt behandles i medierne, herunder den fortrolighed som medierne normalt respektere af hensyn til forurettede og andre implicerede i sagen," siger Otken.

Forsvarer benægter læk

Lækket til TV 2 sker kort efter, at afhøringsrapporten blev udleveret til forsvarsadvokaterne for to sigtede officerer i sagen. Den ene af forsvarsadvokaterne har dog benægtet, at han lækkede rapporterne. Peter Otken ønsker ikke at udtale sig om, hvem han tror, der har lækket rapporterne til TV 2.

Han vil heller ikke oplyse, om andre ud over forsvarsadvokaterne har fået adgang til rapporterne.

"Jeg sidder med nogle oplysninger, men nu har jeg indgivet en anmeldelse til Københavns Politi, og de får selvfølgelig de relevante oplysninger. Jeg har ikke noget behov for at profilere mig i medierne ved at komme med eventuelle mistanker," siger Peter Otken.

Aktion og reaktion

Han mener ikke, at politianmeldelsen er en optrapning af jægersagen, hvor der i forvejen er indgivet anmeldelser mod forfatteren til jægerbogen samt Politikens chefredaktør Tøger Seidenfaden og to officerer fra Forsvarskommandoen.

"Enhver aktion medfører normalt en modreaktion. Så jeg kan ikke se det som en optrapning," siger han.