Nyheder

CO2-kvoter gaver under juletræet

Et stigende antal danskere vælger at købe sig til en bedre klimasamvittig-hed, og det får salget af CO2-certifi-kater til at stige i år, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening.

Foreningen har på det seneste solgt 500 kvoter. Oveni har en virksomhed netop bestilt 200 kvoter som julegave til deres kunder.

En kvote svarer til en udledningstil-ladelse på et ton CO2. Idéen er, at man køber CO2-kvoter ud af markedet, og på den måde forhindrer virksomheder i at forøge deres energiforbrug.

"Det vigtigste er selvfølgelig at skære ned på sit eget CO2-forbrug. Om det sker gennem bøf, bil eller bolig, er op til den enkelte. Men derudover kan man vælge at annullere sit forbrug ved at købe CO2-kvoter," siger Christian Poll, klimapolitisk medarbejder hos Danmarks Naturfredningsforening.

Kvote bliver annulleret

En kvote svarer til en udledningstilladelse på et ton CO2. Idéen er, at man køber CO2-kvoter ud af markedet, og på den måde forhindrer virksomheder i at forøge deres energiforbrug.

Køberen får et certifikat på, at kvoten er annulleret. Det igangværende klimatopmøde har været med til at øge interessen, siger også Michael Mikkelsen, elhandelschef hos Lokal Energi.

"Vi har solgt 350 i alt - langt de fleste i år. Vi sælger omkring 95 procent af kvoterne til private personer. Flere køber ind til julegaver i år, men der er også nogle, der bare køber for deres egen samvittigheds skyld," siger Michael Mikkelsen.

800 kvoter solgt i år

Energiselskabet DongEnergy sælger også CO2-certifikater.

Blandt selskabets private kunder solgte de næsten 900 i fjor og er oppe på næsten det samme antal i år. Erhvervskunderne købte 600 kvoter i 2008, mens salget i år indtil nu er oppe på 800.