Nyheder

56 aviser fælles om leder op til topmøde

Menneskeheden står over for en dyb og alarmerende krise, og medmindre vi står sammen om beslutsomme handlinger, vil klimaforandringer hærge planeten, hedder det i en fælles lederkommentar i 56 aviser i 45 forskellige lande på dagen for åbningen af FN's klimatopmøde i København.

Den fælles leder er blevet trykt på 20 forskellige sprog, deriblandt kinesisk, arabisk og russisk, og den bringes i verdenskendte dagblade som The Guardian i London, Le Monde i Frankrig, Toronto Star, Botswana Guardian og Miami Herald.

"Dette bør ikke være en kamp mellem den rige og den fattige verden, eller mellem øst og vest. Klimaforandringer rammer alle, og må løses af alle."

Det er første gang, at så mange af verdens aviser taler med én stemme gennem en fælles ledende artikel.

"Faresignalerne er gennem en generation blevet stadig tydeligere. Nu er kendsgerningerne begyndt at tale deres klare sprog: 11 af de 14 seneste år har været de varmeste, der nogensinde er registreret, den arktiske iskappe smelter, og sidste år steg priserne på olie og fødevarer til faretruende højder," hedder det i lederkommentaren, der herhjemme bringes i Politiken og Information.

Må gribe dybt i lommerne

Aviserne påpeger, at hensynet til social retfærdighed kræver, at den industrialiserede verden må gribe dybt i lommerne og love penge til at hjælpe de fattigere lande med at tilpasse sig klimaforandringerne samt ren teknologi, der sætter dem i stand til at opnå økonomisk vækst uden at øge deres udledninger.

"Nogle lande har allerede erkendt, at man ved at gå positivt ind i overgangen kan sikre vækst, arbejdspladser og højere livskvalitet. I København har politikerne magten til at forme historiens dom over vores generation: En generation, der stødte på en udfordring og besvarede den. Eller en generation, der var så dum, at den så katastrofen komme uden at foretage sig noget for at afværge den. Vi beder dem indtrængende om at træffe det rette valg, hedder det.