Nyheder

Ny borgmester i Rebild igen, igen

I Rebild Kommune er navnet på borgmes-teren nu skiftet ud for tredje gang ef-ter kommunalvalget for 14 dage siden. Det erfarer TV 2.

Først gik borgmesterposten til en soci-aldemokrat, herefter en fra Lokallis-ten og ifølge Dansk Folkepartis byrådsmed-lem, Mogens Schou Andersen, er det efter et konstitueringsmøde i nat en helt tredje, der står til at blive borgmester.

Det er den tidligere Venstre borg-mester Anny Winther, der nu står til at vende tilbage i borgmesterstolen.