Nyheder

1 knallert sviner som 29 biler

Udstødningen fra knallerter er langt mere usund end udstødningen fra biler. Ifølge udregninger fra Danmarks Miljø-undersøgelser udleder en knallert 29 gange flere skadelige partikler og 15 gange flere kulbrinter end én bil gør. Det skriver gratisavisen 24timer i dag.

Det gør ikke den store forskel, om knallerten er en gammel Puch Maxi el-ler en moderne scooter. Udstødnin-gen fra begge kan føre til astma, blodprop-per og kræft. Årsagen til luftforureningen er de totaktsmotorer, som langt de fleste af de 169.000 knallerter i Danmark er udstyret med.

DF: De unge vil jo høre skidtet

Langt de fleste biler og firetaktsknallerter er udstyret med katalysator, der begrænser partikeludledningen og kulbrinteudledningen betragteligt.

"Knallerter forurener grotesk meget. De er en kæmpe forureningskilde. Og når man så tænker på, at der kan sidde fem personer i en bil, mens der kun er plads til én på en knallert, bliver det hele ekstra absurd," siger civilingeniør Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd til 24timer.

Vi ved godt, at de her knallerter forurener ad helvedes til. Men jeg tror under ingen omstændigheder, at en ung mand på 16 vil vælge en el-knallert. De unge skal jo kunne høre skidtet

Kim Christensen, Dansk Folkeparti

Samtlige af Folketingets trafikordførere erkender, at de beskidte knallerter er et problem, men ønsker ikke at gøre det store ved problemet.

"Vi ved godt, at de her knallerter forurener ad helvedes til. Men jeg tror under ingen omstændigheder, at en ung mand på 16 vil vælge en el-knallert. De unge skal jo kunne høre skidtet," siger Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti.