Nyheder

Kartoflen er den største klimaduks

Kartoflen er en langt mere klimavenlig fødevare end både ris og pasta. Det skriver Landbrug & Fødevarers ugemagasin Foodculture.

1.900 ton CO2 kan der spares, hvis alle danskere over 18 år én gang om ugen spiser kartofler i stedet for ris.

Pasta udleder omkring 2 kg CO2, per produceret kg pasta og produktionen af et kg ris udleder 3,3 kg CO2. Det er godt 15 gange så meget, som produktionen af et kg kartofler, der kun udleder 0,21 kg CO2.

"CO2-regnskabet er så dårligt for risene fordi markerne overrisles med vand. Vandmættede forhold kombineret med næringssalte giver en metanemission, som er 25 gange stærkere end CO2. I pasta-produktionen bruges bare kornet, som kun udgør en lille del af totalplanten. Høstudbyttet på et gi-vent areal bliver altså mindre end udbyttet af kartofler. Derfor er pasta en større klimaskurk end kar-toflerne," siger Anders Iversen, som er biolog og klima- og udviklingskonsulent hos AgroTech.

Danskernes forbrug af kartofler er i de seneste tre år faldet med ni procent.