Nyheder

Hvert 3. hjem er plaget af støj

Flere danskere plages af trafikstøj, viser en ny rapport, som Miljøstyrel-sen har undervejs. Ingeniørens netavis ing.dk refererer fra rapporten, der angiveligt dokumenterer, at op mod hver tredje bolig herhjemme er så belastet af trafikstøj, at grænsen for et normalt støjmiljø er overskredet. Særligt støj, der forstyrrer nattesøvnen, kan gøre mennesker syge.

"Udsættelse for trafikstøj ser ud til at give en forøget risiko for blodpropper i hjertet og forhøjet blodtryk," siger forsker Mette Sørensen til MetroXpress.

Plæneklippere og guitarsoloer

Hun er i gang med at undersøge de sundhedsmæssige konsekvenser af støj for Miljøstyrelsen.

Men det er ikke kun trafik, der slider på vores øregange. Raslende plæneklippere, guitarsoloer fra iPod'en og snurrende køkkenredskaber tæller i den samlede støjpåvirkning.

"Der er meget lidt ro i tilværelsen i dag, og al den støj, vi udsættes for på et døgn, slider på hørelsen. Vi får aldrig hvilet ørerne," siger formanden for Høreforeningen og Videnscenter for Hørehandicap, Søren Dalmark.

Mindst 500.000 danskere har nedsat hørelse, og 300.000 bruger høreapparat. Samtidig rammer hørehandicap i stigende grad yngre danskere," siger Søren Dalmark.