Nyheder

Unges kriminalitet er rekordlav

Ungdomskriminaliteten er faldet markant siden 2007.

Mens regeringen og Dansk Folkeparti vil sænke den kriminelle lavalder til 14 år for at bekæmpe unges krimina-litet, viser nye tal fra Rigspolitiet, at de unge faktisk aldrig tidligere i dette årtusind har været så lovlydige som de seneste to år.

Samlet set er de unges kriminalitet faldet med en fjerdedel siden 2007, og både hvad angår vold, seksualforbrydel-ser og tyveri er der tale om markante dyk gennem de seneste to år.

Rapport advarer mod sænkning

Regeringens forslag om at sænke lavalderen til 14 år kom umiddelbart efter, at en længe ventet udredningsrapport fra Ungdomskommissionen viste, at de unge ganske vist samlet set bliver stadig mindre kriminelle, men at voldsepisoderne blandt dem til gengæld bliver hyppigere.

Men rapporten fra Ungdomskommissionen - der i øvrigt frarådede en sænkning af lavalderen - byggede kun på tal fra Danmarks Statistik frem til 2007, og det har fået Rigspolitiet til at granske de unges kriminalitet helt frem til og med juni i år.

Og ifølge disse tal er ungdomskriminaliteten faldet markant siden netop 2007.

I 2007 var 21,8 unge under 15 år involveret i kriminalitet for hver 1000 personer i aldersgruppen. Siden er det tal faldet jævnt med godt og vel en fjerdedel til nu at ligge på 16,7.

Færre børn tæver hinanden

Og hvad angår voldsudøvelsen blandt 10-14-årige, mistænkte politiet 1085 unge for at have slået på tæven i 2007. Det tal faldt året efter til 895, og et skøn fra i år viser, at tallet endda vil falde yderligere til 856.

Justitsminister Brian Mikkelsen (K) har kaldt ønsket om at sænke lavalderen for "en politisk beslutning", som han begrunder med, at de 14-årige statistisk set er dobbelt så kriminelle som de 13-årige.

Og det er korrekt. Men samme argument kunne bruges for en yderligere sænkning, da de 13-årige ifølge Rigspolitiets tal også er dobbelt så kriminelle som de 12-årige, og sådan fortsætter billedet faktisk helt ned til 10-års-alderen, hvor politiet ikke længere fører statistik.