Nyheder

Læger bestormes af syge danskere

Langt de fleste af de henvendelser, som de danske vagtlæger modtog i uge 45, omhandlede influenzasymptomer. Det viser den seneste opgørelse fra Sta-tens Serum Institut. I uge 44 var det de fleste steder under én procent af henvendelserne, der handlede om influ-enza, men i uge 45 var det tal flere steder steget til fem procent.

I løbet af uge 45 blev der konstateret 175 nye tilfælde af Influenza A i Danmark. Det er det hidtil højeste tal for en uge. Det er især i Østjylland og i hovedstaden, at folk henvender sig med influenza.

"Antallet er kun toppen af isbjerget. Vi formoder, at der er mange danskere, der er ramt af influenza A uden at have fået det konstateret," siger Kåre Mølbak, overlæge ved Statens Serum Institut til nyhederne.tv2.dk

Antallet af danskere, der har fået konstateret Influenza, er nu så højt, at der er tale om en epidemi. Det sagde Sundhedsstyrelse for første gang i går.

Epidemien ventes at toppe i løbet af tre uger.

I uge 44 var det især indbyggerne i Storkøbenhavn, Nordjylland, Østjylland og Sønderjylland, der kontaktede deres læge. I uge 45 er det primært i de større byer, folk henvender sig med influenzasymptomer.