Nyheder

Læger kritiserer massevaccination

I disse dage skyder praktiserende læg-er Pandemrix-vaccinen i blodet på dan-skere, der er specielt sårbare over for influenza A/H1N1. Det skriver Børsen.

Samme vaccine har myndighederne i Schweiz valgt at skåne gravide, børn og ældre personer for, da man ikke kender bivirkningerne blandt disse grupper til bunds.

Men i Danmark fastholder Sundhedsstyrelsen sine anbefalinger af at vaccinere de udsatte grupper.

"Jeg forstår godt de lande som Schweiz, der er tilbageholdende og helt undlader at vaccinere gravide og børn, som hører til de allermest sårba-re grupper i befolkningen. På den måde er vaccinationsprogrammerne mod influ-enza H1N1 imod al sædvane inden for lægevidenskaben," siger Peter Skinhøj, professor, dr.med. ved Rigshospitalet.

"Alvorlige bivirkninger kan vise sig"

Mauri Johansson, konsulent og pensioneret speciallæge i arbejds- og samfundsmedicin med ansættelser på bl.a. Århus Universitet samt forskellige arbejdsmedicinske klinikker er meget skeptisk over for vaccinen, "det kunstige tidspres og den forcerede sikkerhedskontrol".

"Mange alvorlige bivirkninger kan begynde at melde sig i den kommende fremtid, men hele området for bivirkninger er desværre meget mørkelagt i Danmark," siger Mauri Johansson og fortæller, at WHO for nogle år siden ændrede sin definition af pandemi, så det i dag er lettere for organisationen at blænde op for advarselslampen og kalde noget for en pandemi.