Nyheder

Inhabilitet ikke juridisk dækkende

Klimaminister Connie Hedegaards (K) be-grundelse for inhabilitet i sagen om chefforhandler Thomas Becker holder ikke i retten.

Juridisk skal der mere til, end at Bec-ker og Hedegaard ses privat og at de-res børn går i skole sammen, siger Cla-us Haagen Jensen, professor på Aalborg Universitet og ekspert i offentlig forvaltning.

"Det at man kender nogen, at ens børn går i klasse sammen, og at man bor tæt på hinanden, er ikke tilstrækkeligt," siger han.

Professoren understreger, at kun nære venskaber, der kan sidestilles med familie, juridisk kan begrunde inhabilitet.

Kan dække sig under Fogs regler

Alligevel kan Connie Hedegaard dække sig ind under nogle retningslinjer, som tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) udsendte til sine ministre for nogle år siden, vurderer Claus Haagen Jensen.

Her sagde statsministeren, at hvis der var den mindste tvivl, skulle ministre erklære sig inhabile.

"Man kan diskutere om det er hensigtsmæssigt generelt. Men jeg synes, det er ganske fornuftigt i det her tilfælde, at hun erklærer sig inhabil. På den måde bliver der ikke skabt yderligere usikkerhed og fnidder i sagen," siger Claus Haagen Jensen, der dog undrer sig over, at ministeren ikke fortalte om inhabiliteten, første gang hun udtalte sig om sagen.

Ikke meget at være inhabil omkring

Rent praktisk har professoren dog svært ved at se, hvad inhabiliteten kommer til at betyde i praksis.

"Jeg ved dårligt, hvor meget der kan være tilbage at være inhabil omkring. Der er ikke længere spørgsmålet om, hvorvidt Thomas Becker skal afskediges, for det han har selv sørget for. Og hvad er der så yderligere tilbage?," spørger Claus Haagen Jensen.