Nyheder

Flygtninge strømmer til Danmark

Stik mod regeringens hensigt strømmer asylansøgere til Danmark. Ikke siden 2003 er der kommet så mange flygtninge til landet for at opnå asyl, og langt de fleste får lov til at blive i land-et. Det viser statistikker fra Rigspo-litiet og Integrationsministeriet, skriver Berlingske Tidende.

"Det er knyttet til de konfliktmøn-stre, der findes i verden. Ansøgerne fra Afghanistan og Irak er markant fle-re end andre, og en række minoritets-grupper, f.eks. kristne, er under pres," siger generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm.

Tendensen bekræftes af ministeriets Udlændingeservice, Dansk Flygtninge-hjælp og Dansk Røde Kors.

I årets første otte måneder er 2.182 asylansøgere kommet til Danmark. Det er en dramatisk stigning på 86 pct. i forhold til samme periode i 2006 og ifølge FN's flygtningeorgan, UNHCR, en markant højere procentvis tilstrømning end i hele EU, hvor stigningen fra 2007 til 2008 var på blot seks pct.