Løkke skubber opgør med forbehold

Statsminister Lars Løkke Rasmussen skubber i sin åbningstale et eventuelt opgør med de danske EU-forbehold - især euroen - længere ud i fremtiden end hidtil.

I regeringsgrundlaget står, at rege-ringen ønsker et opgør med EU-forbe-holdene i denne valgperiode. Men i sin åbningstale siger Lars Løkke Rasmussen (V) blot, at regeringen fortsat vil arbejde for, at de danske undtagelser afskaffes.

"Men tiden skal selvfølgelig være moden," siger han.

Danmark lever ikke op til kravene

Samtidig siger han, at Danmark på grund af den økonomiske krise må forventes i en periode ikke at kunne leve op til kravene for at deltage i den fælles mønt, euroen.

Og de politiske forudsætninger for et opgør med forbeholdene skal være til stede i form af et bredt og solidt flertal i Folketinget. Det har der hidtil ikke været, siger Løkke.

"Det er en ny situation, hvor vi må genoverveje, hvordan vi så griber spørgsmålet om de danske EU-undtagelser an," siger han.

Regeringen vil tidligt i dette folketingsår indkalde partierne for at få skabt klarhed over, hvor parterne står.