Nyheder

Jægerbog: It-chef ville hjælpe

It-chefen i Forsvarskommandoen, Jesper Britze, ville hjælpe Forsvaret og de-monstrere, at Thomas Rathsacks omstrid-te jægerbog havde interesse i de ara-biske lande. Derfor oversatte han jæg-erbogen til arabisk.

Det fremgår af Forsvarets egen redegørelse af hele forløbet.

"Chefen for it-afdelingen oplyste, at han tidligere havde set en version på nettet, som han dog ikke kunne finde igen, hvorfor han konstruerede den selv," står der i redegørelsen.

Retten afviser - Britze finder bog

Ifølge redegørelsen oplyste Jesper Britze den 21. september på et stabsmøde, at bogen fandtes på flere sprog, herunder arabisk, på internettet.

Det er samme dag, som retten afviser at nedlægge fogedforbud mod Thomas Rathsacks bog, fordi bl.a. Politiken allerede har offentliggjort hele bogen. Det sker selvom der - ifølge fogedretten - er oplysninger i bogen, som kan skade Danmarks sikkerhed.

Major sætter gang i søgning af oversættelser

Jesper Britze ville med oversættelsen desuden hjælpe chefen for Ledelsessekretariatet, major Ole Nielsen, står der i redegørelsen.

Major Ole Nielsen beder den 14. september Jesper Britze om at lede efter oversættelser af bogen på internettet, fordi han allerede den 12. eller 13. september fra sin private computer finder flere henvisninger på internettet, der tyder på at jægerbogen er oversat til flere sprog.