Forsvaret: Sådan skete læk af jægerbog

Forsvaret har lavet sin egen redegørelse i sagen om den arabiske oversættelse af Thomas Rathsacks bog "Jæger - i krig med eliten."

I redegørelsen fremgår det blandt andet, at det var chefen for ledelsessekretariatet, major Ole Nielsen, der først finder henvisninger til på internettet, at jægerbogen er oversat til flere sprog.

12: - 13. september - finder bog på flere sprog

Chefen for ledelsessekretariatet, Major Ole Nielsen, finder fra sin private computer hjemmesiden alivetorrents.com og torrentreactor.net, hvor der er henvisninger til jægerbogen oversat til flere sprog.

14. september - it-chef undersøger nettet

Major Ole Nielsen beder it-chef Jesper Britze om at undersøge, hvor og på hvilke sprog bogen findes på internettet. Det sker ifølge Forsvaret for at afdække, hvor udbredt bogen er.

21. september - stabsmøde i Forsvaret

It-chefen Jesper Britze meddeler på et stabsmøde, at bogen findes på flere sprog, herunder på arabisk på internettet

Forsvarskommandoens pressechef og Forsvarskommandoens kommunikationschef, Lars Sønderskov, deltager i mødet.

23. september - it-chef finder arabisk oversættelse

Jesper Britze meddeler Major Ole Nielsen, at han kan dokumentere, at bogen findes på internettet i en tilsyneladende arabisk version.

Ifølge it-chefen har han fundet frem til oversættelsen ved at søge på søgemaskinen Google med forskellige søgeord. Han fortæller - ifølge Forsvarets redegørelse - at han har fundet en internetside, hvor bogen er skrevet i html.

Han siger desuden, at han havde oprettet bogen i et Word-dokument for at undgå sidetekster fra internettet og andre irrelevante tekstfelter.

Major Ole Nielsen orienterer chefen for Forsvarsstaben, generalløjtnant Bjørn Ingemann Bisserup, om, at bogen er fundet i en arabisk oversættelse. Bisserup orienterer Forsvarsministeriets departementschef Lars Findsen.

24. september - kopi til kommunikationschefen

Møde mellem it-chef Jesper Britze og Major Ole Nielsen - Jesper Britze oplyser, at han har sat den nu "rensede" tekst over i et nyt Word-dokument på sin arbejdscomputer. Derfor fremgår det - ifølge redegørelsen - af dokumentinformationen, at dokumentet er oprettet i Forsvarskommandoen.

Der bliver afleveret en kopi som en fil på en USB-nøgle til kommunikationschef Lars Sønderskov - filen bliver lagt ind på Sønderskovs arbejdscomputer klokken 12.34. It-chefen nævner for Major Ole Nielsen, at der kan være tale om en maskineoversættelse.

Chefen for Forsvarsstaben, Bjørn Ingemann Bisserup, bliver af Major Ole Nielsen orienteret om, at bogen findes i en arabisk oversættelse.

En fysisk kopi af oversættelsen bliver vist frem på et møde på Bjørn Bisserups kontor. Her deltager major Ole Nielsen, kommunikationschef Lars Sønderskov og pressechefen i forsvarskommandoen, Pernille Hebsgaard Rohdemeier.

Under dette møde bliver Forsvarsministeriets departementschef, Lars Findsen, igen orienteret om, at den arabiske oversættelse og at der er tale om en maskinel oversættelse, hvis kvalitet ikke kan fastslås.

Oversættelsen bliver sendt af kommunikationschef Lars Sønderskov til Forsvarsministeriets pressechef, Jacob Winther, klokken 14.02.

Kommunikationschef, Lars Sønderskov, oplyser til chefen for Forsvarsstaben, Bjørn Bisserup, at han ikke har kendskab til, hvem der har sendt en kopi til B.T.

25. september - undersøger mail til B.T.

Bisserup beordrer major Ole Nielsen til at undersøge, hvem der har haft kontakt med bt.dk, men undersøgelser viser, at der ikke er sendt en mail fra Forsvarets email-system til B.T.

28. september - FET kan ikke finde spor af oversættelse

Chefen for ledelsessekretariatet og it-chef bliver kontaktet af Forsvarets Efterretningstjeneste (FET), der vil vide, hvordan og hvor it-chefen havde fundet henvisninger til bogen på internettet. FET meddeler, at de ikke kunne findes spor af den arabiske oversættelse.

29. september - til møde med forsvarschefen

Forsvarschef Tim Sloth Jørgensen indkalder chefen for ledelsessekretariatet, Ole Nielsen, it-chef Jesper Britze og kommunikationschef Lars Sønderskov til individuelle samtaler.

Endnu en undersøgelse af Forsvarets ind- og udgående emails viser, at en oversættelse af bogen ikke er blevet sendt til B.T.

30. september - it-chef erkender

Chefen for forsvarsstaben holder individuelle møder med chefen for ledelsessekretariatet, kommunikationschefen og it-chefen.

Jesper Britze henter sin arbejdscomputer, som han har i sit hjem - han indrømmer over for Bjørn Bisserup, da han kommer tilbage klokken 13.30, at det er ham, der har konstrueret den arabiske oversættelse af bogen. Han gjorde det bl.a. for at stille forsvaret bedre i sagen om fogedforbuddet mod bogen. Han oplyser, at han tidligere havde set en version på internettet, som han dog ikke kunne finde igen, og han konstruerede den derfor selv.

Bjørn Bisserup meddeler forsvarschef Tim Sloth Jørgensen og departementschef Lars Findsen om it-chefens indrømmelser. Jesper Britze bliver sendt hjem.

1. oktober - Sønderskov kan ikke huske

Kommunikationschef Lars Sønderskov møder ikke på arbejde - chefen for forsvarsstaben, Bjørn Bisserup, fortæller i en timelang telefonsamtale med Sønderskov om aftenen, at der ifølge hans opfattelse kun kunne være om to personer i Forsvarskommandoen, der kan have sendt mailen til B.T.: It-chefen og kommunikationschefen.

Lars Sønderskov siger, at han ikke kunne huske, om han havde sendt en mail til B.T., og at han den efterfølgende dag vil kontakte den pågældende journalist.

2. oktober - Sønderskov indrømmer Kommunikationschef Lars Sønderskov ringer til Bjørn Bisserup klokken 11.30 og fortæller, at det var ham, der sendte oversættelsen til B.T. Han har snakket med den pågældende journalist, men kan ikke huske, at han har sendt oversættelsen.

Senere forklarer Lars Sønderskov, at han ved en fejl var kommet til at vedhæfte filen med selve den arabiske oversættelse af bogen

Bjørn Bisserup meddeler forsvarschefen Tim Sloth Jørgensen.