Nyheder

Danskerne tror på Søren Gade

På trods af hele sagen om den arabiske oversættelse af Thomas Rathsacks om-stridte jægerbog har et flertal af dan-skerne stadig tillid til forsvarsminis-ter Søren Gade (V).

Det viser en meningsmåling, som Mega-fon har lavet for TV 2 og Politiken.

Således svarer 52 procent af de ad-spurgte, at de har stor eller meget stor tillid til Søren Gade, mens en fjerdel har lille eller meget lille tillid til forsvarsministeren. 64 pro-cent mener, at Gade skal blive på pos-ten. 24 procent mener, han bør gå af.

Et mere mudret billede

Når det gælder Søren Gades håndtering af sagen om jægerbogen i Forsvarskommandoen, er billedet lidt mere mudret.

45 procent af de adspurgte mener, at ministeren har håndteret sagen meget godt eller godt, mens 30 procent mener, at han har håndteret sagen meget dårligt eller dårligt.

21 procent mener, at Søren Gade hverken har håndteret sagen godt eller skidt.

Undersøgelsen er gennemført i dag. 1231 indgår i undersøgelsen.