Nyheder

Hærpersonale: Undersøg sagen til bunds

Forsvarets personale mener ikke, at jægerbogsagen kan stoppe med forsvarschefs afgang - der er brug for en grundig undersøgelse. Personalet i forsvaret opfordrer til, at sagen om forsvarets rolle i jæger-bogsagen undersøges grundigt. Der er brug for en troværdig og 100 procents dækkende undersøgelse, hvis tilliden til forsvaret skal genoprettes.

"Ellers vil sagen klæbe til forsvaret i lang tid. Det bliver svært nok i forvejen at genoprette tilliden til forsvaret," siger Flemming Vinther, formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening.

Han vurderer, at forsvarschef Tim Sloth Jørgensen er gået af i et forsøg på at få genskabt tilliden til forsvarets ledelse. Men Flemming Vinther advarer om, at det ikke er nok at stoppe der og lade en ny forsvarschef "rydde op".

"En ny forsvarschef skal jo også vide, hvad det er, han skal rydde op i," siger Flemming Vinther, der ikke ønsker at give et bud på en ny forsvarschef.

En undersøgelse skal ifølge personaleformanden blandt andet afdække, om problemerne knytter sig til blot to-tre personer i forsvaret, eller om der er tale om mere grundlæggende problemer i forsvarets kultur.