Nyheder

Forsvars-skandalen: De løse ender

Forsvarschefen har forladt sin stilling, og to ansatte i Forsvarskommandoen er blevet bortvist for at oversætte Thomas Rathsacks omstridte jægerbog til arabisk og derefter lække den til pressen. Men der er stadig mange ubesvarede spørgsmål i sagen

Først forsøger Forsvarskommandoen at nedlægge fogedforbud mod den tidligere jægersoldat Thomas Rathsacks bog "Jæger - i krig med eliten." Missionen mislykkedes - hovedsageligt fordi Politiken allerede på dét tidspunkt havde udgivet hele bogen i et særtillæg.

Kort efter meddeler forsvarsminister Søren Gade (V), at bogen allerede findes i en arabisk udgave på nettet. Siden er it-chef og kommandør Jesper Britze i Forsvarskommandoen blevet bortvist for at have oversat jægerbogen til arabisk, og kommunikationschef Lars Sønderskov er bortvist for at have sendt oversættelsen til B.T.

Desuden meddeler forsvarschef Tim Sloth Jørgensen, at han opsiger sin stilling.

Dermed ser de ansvarlige for hele sagen - der er blevet døbt forsvars­skandalen - ud til at være fundet. Der er imidlertid stadig mange løse ender.

Hvorfor gøre opmærksom på oversættelse?

Faktum er, at forsvarsminister Søren Gade den 24. september udtaler til pressen, at en oversættelse af jægerbogen til arabisk allerede findes på internettet. Det er tre dage efter, at fogedretten har afvist Forsvarskommandoens anmodning om et fogedforbud.

Forsvarsministeriets departementschef, Lars Findsen, står til selve pressemødet og vifter med et hvidt stykke papir, hvorpå der står "arabisk oversættelse."

Han vil have sin chef - Søren Gade - til at give oplysningen til de fremmødte journalister. Det undrer flere terroreksperter, fordi det skaber uønsket opmærksomhed omkring den bog, som Forsvaret til at begynde med ikke ønskede at nogen skulle se af hensyn til Danmarks sikkerhed.

Samtidig er det kommet frem, at chefen for Forsvarsstaben hos Forsvarskommandoen Bjørn Bisserup allerede den 24. september, havde fortalt departements­chef, Lars Findsen, at den arabisk oversættelse af bogen var af tvivlsom karakter og formentlig var lavet ved hjælp af en maskine.

Hvor havde departementschef Lars Findsen sine oplysninger fra? Hvorfor er det så vigtigt for Lars Findsen, at pressen får besked om den arabiske oversættelse, når det er kendt, at oversættelsen er tvivlsom? Og hvad er i det hele taget Lars Findsens rolle i sagen?

Hvad er it-chefens motiv?

Den 1. oktober kommer det frem, at det er it-chef og kommandør i Forsvarskommandoen, Jesper Britze, der har oversat jægerbogen til arabisk.

Dertil kommer, at de første udmeldinger går på, at oversættelsen er sket ved hjælp af Google Translate - dernæst kommer det frem, at oversættelsen er sket ved hjælp af en maskine. Det rejser spørgsmålene:Hvad får en it-ansat og tilmed en chef i Forsvaret til overhovedet at oversætte bogen til arabisk? Hvordan er bogen blevet oversat? Og hvordan bliver bogen lækket til B.T.?

Det sidste spørgsmål kommer der svar på dagen efter. Det er angiveligt kommunikationschef i Forsvarskommandoen, Lars Sønderskov, der har lækket oversættelsen til B.T.

Hvordan får Sønderskov oversættelsen?

Lars Sønderskovs handling rejser ikke desto mindre endnu flere spørgsmål.

For det første: Ifølge forsvarschefen Tim Sloth Jørgensen har oversættelsen af bogen aldrig været lagt ud på en fildelingstjeneste i Forsvarskommandoen -men hvordan har Lars Sønderskov så fået fat i oversættelsen?

Hvis oversættelsen - som Tim Sloth Jørgensen påstår - ikke har ligget på en fildelingstjeneste,hvad er så forbindelsen mellem it-chefen Jesper Britze og kommunikationschef Lars Sønderskov?

B.T. fastholder: Lå på nettet

B.T. kunne som det første medie offentliggøre oversættelsen på dets hjemmeside.

B.T.'s chefredaktør Simon Andersen har flere gange udtalt, at den arabiske udgave af Thomas Rathsacks jægerbog i forvejen lå på internettet:

"Jeg har set bogen eller dele af den på nettet."

Hvordan hænger det sammen med, at Lars Sønderskov nu er bortvist for netop at sende den arabiske udgave til B.T.? Er der tale om, at Simon Andersen beskytter sin kilde? Og hvorfor er det lige B.T., som Lars Sønderskov i givet fald vælger at sende oversættelsen til?

Simon Andersen har efterfølgende udtalt, at han alligevel ikke er så skråsikker på, at han har set bogen på internettet:

"Hvis du så spørger mig; Simon har du set hele bogen ligge på nettet - det er jeg sgu ikke sikker på, jeg har."

Har Rathsacks bog ligger i en arabisk oversættelse på internettet - eller har den ikke?

Gade rejser på privat ferie

Et par timer efter at forsvarsminister Søren Gade har udtalt sig til pressen, rejser han - ifølge ministeriet - "på privat ferie i udlandet."

Alt i mens afslører hans personlige rådgiver, Jacob Winther, at han ved en fejl er kommet til at sende den arabiske oversættelse som et word-dokument i en mail til Danmarks Radio.Er det et tilfælde, at historien kommer frem samtidig med, at Søren Gade sidder i et fly - og i de dage, hvor historien har en chance for at drukne i medierne på grund af Barack Obamas besøg i Danmark?

Desuden kan man spørge:Hvorfor tager Søren Gade på privat ferie umiddelbart efter, at en stor skandale i Forsvaret er blevet afsløret - og dagen inden der er møde i Udenrigspolitiske Nævn om sagen? Hvad ved Søren Gade helt præcis om hændelsesforløbet?

Hvorfor ruller der ikke hoveder?

Efter et møde mellem forsvarsminister Søren Gade og Folketingets forsvarsordførere den 1. oktober udtaler Søren Gade, at han føler sig svigtet af Forsvaret, herunder forsvarschef Tim Sloth Jørgensen. Men på trods af de hårde ord ruller der ingen hoveder i Forsvarskommandoen- hvorfor?

Først tre dage senere - den 4. oktober - meddeler Tim Sloth Jørgensen, at han fratræder sin stilling, og Søren Gade beklager, at sagen er kommet dertil, men hvorfor fyrer forsvarsministeren ikke sin forsvarschef? Og er der i virkeligheden tale om frivillig tvang, at Tim Sloth Jørgensen fratræder sin stillilng?

I hele forsvarsskandalen er det også kommet frem, at også departementschef Lars Findsen i Forsvarsministeriet og Søren Gades egen pressechef, Jacob Winther, har begået alvorligere brølere i sagen. Man kan derfor med rette spørge,hvorfor får det ingen konsekvenser?

Video: Lars Sønderskov afviser, at Forsvaret har kendskab til, hvem der havde lækket den arabiske oversættelse af bogen. I dag står det klart, at han skjuler sin viden under interviewet. Han har nu erkendt, at han selv havde sendt oversættelsen til B.T.