Nyheder

Forsvarets IT-chef kan få livstid

Den nu suspenderede leder af IT-afde-lingen i Forsvaret, Jesper Britze, ri-sikerer en livstidsdom for, at have oversat og videreformidlet den arabis-ke oversættelse af Thomas Rathsacks bog "Jæger i krig med eliten". Det skriver bt.dk.

Fordi Danmark er i krig, mener social-demokraternes forsvarsordfører John Dyrby Paulsen, at Forsvarskommandoen er underlagt den særlige militære straffelov, der giver mulighed for at idømme militære personer fængselsstraf på livstid for at videregive oplysning-er om det danske forsvars forhold.

"Jeg mener, at han risikerer livstid for at oversætte og videreformidle bogen. Der står tydeligt i den militære straffelovs paragraf 28, at der er mulighed for fængsel på livstid til personer, der giver fjenden underretning om det danske militære forsvars forhold, herunder forhold vedrørende kommunikations- eller informationssikkerhed," forklarer John Dyrby.

Anklagemyndigheden efterforsker lige nu, om der kan rejses en straffesag mod Jesper Britze.