Nyheder

Ridder af dannebrog bag skandale

Forsvaret skal være i stand til at bru-ge internettet til at udføre angreb.

Det er en af kongstankerne for forsva-rets øverste it-ansvarlige, kommandør Jesper Britze. Han er nu centrum i bog-skandalen, efter at han har indrømmet, at det var ham, der lavede den arabis-ke oversættelse af Thomas Rathsacks omstridte bog "Jæger - i krig med eliten".

"Forsvaret ønsker at være offensiv i cyberspace. Og ikke kun defensiv, som vi har været tidligere," har Jesper Britze tidligere udtalt.

Bortvist fra Forsvarskommandoen

Det var blandt andet på Jesper Britzes anbefaling, at forsvaret i det seneste forsvarsforlig fik en del af de ønskede penge til at opbygge muligheden for at kunne gå til modangreb, hvis nogen forsøger at gennemføre et angreb mod forsvarets netværk.

Torsdag blev Britze bortvist fra Forsvarskommandoen for sin rolle i bogsagen. Tilsyneladende har den offensive tankegang i forhold til internettet overtaget den tro soldat i en grad, så han har brugt nettet til at give forsvaret ekstra ammunition mod Rathsacks bog.

Kæmpede sig til chefstilling

Jesper Britze har været ansat i forsvaret siden 1985 og har med baggrund i søværnet kæmpet sig op til en chefstilling i Forsvarskommandoen, hvor han er blandt forsvarschef Tim Sloth Jørgensens nærmeste medarbejdere og personlige ven. I 2007 udløste hans lange og tro tjeneste ridderkorset af 1. grad af dannebrogordenen.

Dermed er det langt fra blot en tilfældig medarbejder i Forsvarskommandoen, der lige nu er centrum for bogskandalen. Britzes rang af kommandør, svarer til oberst i hæren. Hans rang ville gøre ham til chef for hele den danske bataljon, hvis han var udstationeret i Afghanistan.

Jesper Britze har hele tiden afvist, at han sendte wordfilen med oversættelsen til B.T. Det mangler fortsat at blive undersøgt.