Nyheder

Politiken betaler forlag cool cash

Forlaget People's Press og dagbladet Politiken har indgået en aftale om publiceringen af bogen "Jæger - i krig med eliten". Men parterne ønsker ikke at oplyse, hvor meget Politiken skal betale for, at avisen offentliggjorde den kontroversielle bog 16. september.

Med aftalen fastslås det nu, at forla-gets ophavsret ikke er krænket. Lige-som Politiken hele tiden har ønsket en normal vederlagsaftale om offentlig-gørelsen. Men det var ikke muligt at lave en aftale før Politikens publi-cering, da forlaget ikke vil-le tage medansvar for avisens initiativ.

Begge parter er tilfredse

Aftalen mellem avisen og forlaget kommer i forlængelse af fogedrettens beslutning om at afvise forsvarets ønske om et fogedforbud mod bogen.

"Vi er tilfredse, og forlaget er tilfreds. Med aftalen med People's Press står det klart, at Politiken aldrig har ønsket at krænke nogen ophavsret i forbindelse med offentliggørelsen af "Jæger - i krig med eliten". Forlaget og avisen har samme interesse: At Thomas Rathsacks bog nu udkommer og bliver en del af grundlaget for den nødvendige offentlige debat om Danmark som krigsførende nation og om Jægerkorpsets rolle i den forbindelse," siger chefredaktør Tøger Seidenfaden fra Politiken.

Også kreativ direktør for People's Press Jakob Kvist er tilfreds med aftalen," siger han i en skriftlig kommentar:

"Vi har hele tiden set frem til at få sagen på plads, så fokus kunne vende tilbage på bogen og Thomas Rathsacks gode sag. Takket være fogedrettens afgørelse udkommer bogen nu som planlagt 2. oktober.

Parterne har altså aftalt, at det aftalte vederlag er fortroligt, men understreger, at der tale om en normal, kommerciel aftale.