Nyheder

Jægerbog udskudt til 2. oktober

Den meget omtalte bog "Jæger - i krig med eliten", udkommer ikke i morgen som det ellers var planlagt.

Udgivelsen er udskudt til den 2. oktober. Årsagen er, at oplaget er udviddet fra 5.000 til 25.000 stk.

Tidligere jægersoldat Thomas Rathsacks bog er i dag desuden til debat på Chri-stiansborg. Det er Udenrigspolitisk Nævn, der mødes for at diskutere bogen. Bl.a. for at finde ud af hvilke passager i bogen, der er problema-tiske. Formålet er at undgå lignende situationer i fremtiden.

Udvidelsen af oplaget kommer på trods af, at Politiken i sidste uge trykte hele bogen og udgav den sammen med avisen.