Nyheder

Soldat sigtes for omstridt bog

Forsvarets Auditørkorps oplyser, at de vil sigte den tidligere jægersoldat Thomas Rathsack, forfatteren bag den omstridte bog Jæger - i krig med eli-ten, for at have overtrådt sin tavs-hedspligt og for at have videregivet militære hemmeligheder. Det skriver Berlingske Tidende-

"Jeg kan bekræfte, at vi har sigtet Rathsack for overtrædelse af to bestem-melser," siger auditør Peter Otken. Det drejer sig om straffelovens § 32 om tavshedspligt samt den militære straffelovs § 52 om forsætlig vide-regivelse af militære hemmeligheder.

Den sidstnævnte har en strafferamme på op til 8 års fængsel eller 12 års fængsel, hvis der er tale om en overtrædelse "af særlig grov karakter".

Peter Otken oplyser til Berlingske.dk, at har man valgt at sigte Thomas Rathsack meget tidligt i forløbet, fordi det er mest rimeligt, at den tidligere jægersoldat allerede på nuværende tidspunkt er bekendt med sin situation.

"Det kan tage lidt tid at få præcisere hvilke oplysninger i bogen, som forsvarskommandoen betegner som enten brud på tavshedspligt eller videregivelse af militære hemmeligheder. Da det er så åbenbart, at vi kommer til at tale med ham på et tidspunkt, så skal han vide, at han ikke er forpligtet til at udtale sig, og at han skal betragtes som en sigtet," forklarer han.

Peter Otken oplyser, at auditørkorpset har været i kontakt med Thomas Rathsack for at forkynde sigtelsen, men den endelige afhøring af hovedpersonen følger først senere.

Auditøren vil ikke gisne om tidshorisonten for auditørkorpsets efterforskningen og den endelige stillingtagen til, om der skal rejses en straffesag mod Rathsack.

"Det afhænger af, hvornår vi kan tale med de mennesker, der skal give os de oplysninger, vi skal bruge for at kunne gennemføre en ordentlig afhøring af Rathsack. Det tager den tid, det tager, for det er jo grundigt arbejde," fastslår han over for berlingske.dk