Nyheder

Rathsack risikerer fængselsstraf

Den tidligere jægersoldats Thomas Rath-sacks omstridte bog Jæger - i kamp med eliten kan koste han en fængselsstraf.

Forsvarets auditørkorps er i gang med at undersøge, om rigets sikkerhed er krænket med bogen, og om Rathsack har overtrådt sin tavshedspligt eller videregivet militære hemmeligheder.

Ifølge Jyllands-Posten er Rathsack an-meldt for at have overtrådt straffelo-vens paragraf 152, der handler om at videregive fortrolige oplysninger, og den militære straffelovs paragraf 32, der omhandler militære hemmeligheder.

Det er Forsvarskommandoen, der har bedt auditørerne undersøge mulighederne for en retssag. Også Rathsacks job i forsvaret er i fare, efter at fogedretten i går slog fast, at han har videregivet fortrolige oplysninger i sin bog.