Nyheder

Politiken kan redde Rathsack

Den tidligere jægersoldat Thomas Rath-sack er formentlig ikke venlig stemt over for Politiken, efter avisen tryk-te hans omstridte bog "Jæger - i krig med eliten". Men faktisk kan Politiken redde Rathsack fra en fængselsstraf.

Det mener Tyge Trier, der er advokat for forlaget Peoplepress.

"Hverken forlaget eller Thomas Rath-sack kan straffes for en offentliggø-relse af fortrolige oplysninger, som allerede er offentliggjort af andre," siger Tyge Trier.

"Langt fra nok i en straffesag"

Han fremhæver, at menneskeretskonventionens artikel 10 beskytter personer mod straf for at viderebringe oplysninger, som allerede er tilgængelige i det offentlige rum.

Samtidig advarer han mod at drage nogen konklusioner om Thomas Rathsacks skyld på baggrund af fogedsagen. Kravet til beviser er nemlig lavere her end i egentlige retssager.

"Nøgleordet i dommeren er ordet "sandsynliggjort". Det er ikke det samme som, at forsvaret har bevist, at han har gjort noget forkert i forhold til en civilsag, og det er langt fra nok i en straffesag," siger Tyge Trier.

"Andre hensyn på spil"

I en straffesag får Rathsack også advokatbistand og mulighed for at forsvare sig. Samtidig skal retten afveje offentlighedens interesse i bogen mod, om det er en overtrædelse af Rathsacks tavshedspligt. Det følger af paragraf 152, som forsvaret har sigtet Thomas Rathsack efter, siger Trier.

"Selv hvis han har brudt sin tavshedspligt, så kan det være fuldt lovligt, fordi der er andre hensyn på spil. Vi ønsker også åbenhed i vores samfund, og at offentligt ansatte ytre sig om væsentlige spørgsmål. Det har dommeren i fogedsagen ikke taget stilling til," siger Tyge Trier, der samtidig fastslår, at der "mildest talt" har været offentlig interesse i denne sag.

Samtidig taler det ifølge advokaten til Rathsacks fordel, at forsvaret har forholdt sig passivt, selvom Rathsack for flere måneder siden, gjorde opmærksom på bogen.