Tøger: Kun en tredjedel skurk

Fogedretten nævner Politikens offent-liggørelse af den omstridte jæg-erbog som en årsag til, at den ikke nedlæg-ger fogedforbud mod bogen, men chefre-daktør Tøger Seidenfaden mener ikke, at han alene har gjort hele udslaget.

"Jeg vil ikke tage hele æren for det, for fogedretten nævner tre ting. De nævner den store udbredelse på inter-nettet, de nævner den massive journa-listiske omtale og referater af bogen, som fandt sted et godt stykke tid før, Politiken trykte bogen," siger Tøger Seidenfaden.

Han mener, at det måske ikke mindst er Morgenavisen Jyllands-Posten, der har startet hele historien en uge før, og derfor skal have æren af det her.

"Og så endelig selvfølgelig Politikens offentliggørelse i onsdags," siger Tøger Seidenfaden.

"Vi skaffede danskerne indsigt"

Chefredaktøren vil af samme grund ikke påtage sig hele skylden over for dem, der kritiserer hans rolle i sagen.

"Jeg synes bestemt ikke, det er nogen skurkerolle at skaffe den danske befolkning indsigt i, hvordan vi fører krig i Afghanistan. Jeg mener, det er et meget fornuftigt formål. Hvis jeg endelig skal påtage mig en "skurkerolle", så kan jeg jo kun påtage mig en tredjedel," siger han.

Tøger Seidenfaden henviser til udbredelsen på internettet:

"Og ikke mindst den massive journalistiske omtale med Jyllands-Posten i spidsen, der har fundet sted inden Politikens offentliggørelse," siger han.