Nyheder

Oberstløjtnant: Træt af Tøger S.

Københavns Byret giver Forsvarskom-mandoen ret i, at der er oplys-ninger i Thomas Rathsacks bog "Jæger-soldat - i krig med eliten," som ikke skulle ha-ve været ud til den brede offentlig-hed. Alligevel fik Forsvarskom-mandoen ikke medhold i retten, fordi Politiken havde spredt oplysningerne i bogen.

"Vi havde gerne set, at vi kunne stop-pe oplysningerne i at blive spredt. Po-litiken er hovedansvarlig for at oplys-ningerne er blevet spredt. Jeg er træt af Tøger Seidenfadens indblanding," siger oberstløjtnant H.C. Mathiesen.

Han fortsætter:

"Vi havde gerne set, at vi havde fået en prøvelse ved domstolene. Det er det, man gør i et demokratisk samfund - den har Seidenfaden egenhændigt frataget os."

Fik først indsigt forrige onsdag

Ifølge oberstløjtnanten fik Forsvaret først kendskab til bogen i dens fulde omfang med billeder m.m. onsdag den 9. september. Han afviser derfor, at Forsvarskommandoen kunne have forsøgt at stoppe udgivelsen af bogen på et tidligere tidspunkt.

"Der er en mand her, der har overtrådt sin tavshedspligt - og det er Thomas Rathsack," siger H.C. Mathiesen.

Forsvarskommandoen vil nu bruge et par dage på at vurdere, om byrettens afgørelse skal ankes.

Fortrolige oplysninger i bog

Byretten fastslår i sin afgørelse at:

"Der er oplysninger i bogen, som inde-holder fortrolige og tavshedsbelagte oplysninger, blandt andet om jægerkorpset og allierede styrkers operationsmetoder og udstyr, som skal hemmeligholdes af militær- og sikkerhedsmæssige årsager og af hensyn til Danmarks forhold til fremmede magter samt af væsentlige offentlige interesser, herunder hensyn til beskyttelse af danske og udenlandske krigsførende styrker i Afghanistan. Forsvaret tilsiger, at udestående ikke får indsigt i forholdene."