Jægerbogs skæbne afgøres mandag

Fogedretten har hele dagen hørt på vid-ner i sagen om den tidligere jægersol-dat Thomas Rathsacks bog Jæger - i krig med eliten, men har ikke kunnet nå frem til en afgørelse. Kendelsen ventes nu først afsagt mandag kl. 13.

Forsvarskommandoen har krævet et foged-forbud mod bogen, dels af hensyn til rigets sikkerhed, dels af hensyn til fremmede magter. Forhandlinger mellem forsvaret og forlaget gik i hårdknude, og mandag besluttede forsvaret at ind-bringe sagen for fogedretten med et krav om forbud. Det fik i går Politi-ken til at udgive bogen i et særtillæg.