Nyheder

Giftige sandaler og klip-klapper

Sandaler, klip-klapper og andre sko lavet af plastik indeholder ofte farlige og miljøfarlige kemikalier, som phthalater og tungmetaller.

Det viser en undersøgelse af plastfrem-stillede sko, som en svenske natur-fredningsforening præsenterede i dag.

"Det er meget skræmmende niveauer af miljømæssige toksiner, vi har fundet. Undersøgelsen viser også, at virksom-hederne ikke har kontrol med kemikali-erne, og at lovgivningen er for svag," siger Mikael Karlsson, der er formand for Naturskyddsföreningen.

17 par sko indeholdt Phthalater

Analysen af flere forskellige miljø-og sundhedsmæssigt farlige typer kemikalier blev foretaget på 27 par sko, fremstillet i forskellige lande.

Resultaterne viser, at 17 af de sko, der indeholder en eller flere phthalater. Phthalater er forbundet med alvorlige sundhedsmæssige risici. Dyreforsøg har vist, at visse phthalater kan forårsage fosterskader, reproduktive ændringer i fostre, nedsat fertilitet og skade enzymsystemer og give celleskader.