Nyheder

Obama holder sin første 11/9-tale

Barack Obama har for første gang som USA's præsident forestået mindehøjtide-ligheden til ære for de mange amerikan-ere, der mistede livet den 11. septem-ber 2001, da terrorister angreb World Trade Center i New York og det mili-tære hovedkontor Pentagon i Arlington med passagerfly.

"Lad os huske, hvordan vi fandt sammen som én nation, som et folk - som ame-rikanere. Forenet ikke kun i vores sorg, men også i vores beslutsomhed om at stå sammen - at stå sammen for det land, vi alle elsker. Det er den stør-ste lektion på denne dag," sagde Obama.

Irriterede over kontrol

Ifølge TV 2's korrespondent i USA - Allan Silberbrandt - er 11/9 en dag, hvor amerikanerne bliver mindet om, hvorfor der har været indgreb i deres personlige frihed:

"Folk er til daglig meget irriteret over, at de f.eks. skal tage sko og bælte af i lufthavnen. Når det så er 11. september, så bliver de mindet om, at der er en god grund til, at de bliver udsat for den her kontrol," siger han.