Nyheder

Unge får passiv røg i skolen

Selv om de ikke selv ryger, så oplever mange unge alligevel at blive generet af passiv røg i hverdagen. I en ny undersøgelse, fortæller mere end hver tredje unge, at de udsættes for passiv rygning på deres skole.

"Det er en ekstremt høj andel af de unge, der er udsat for passiv røg. Det fortæller mig, at vi skal have lukket det hul i rygeloven, der tillader ryg-ning i rygerum. Jeg går ud fra, at sko-lerne overholder loven, og derfor kan det kun være rygerummene, der står og siver," siger Inge Haunstrup Clemmen-sen, overlæge i Kræftens Bekæmpelse.

Siden 2007 har det ikke været tilladt at ryge på skoler, opholdssteder og andre institutioner, der fortrinsvis har elever under 16 år på nær altså i rygerum.

Inge Haunstrup Clemmensen kalder tallene meget overraskende og appellerer til at gøre det helt forbudt at ryge indendørs på skoler og uddannelsesinstitutionerne.

"Det virker ekstra grotesk at blive udsat for passiv rygning på et sted, hvor de unge er nødt til at komme hver dag for at få en uddannelse," siger Inge Haunstrup Clemmensen.

Ifølge undersøgelsen ryger hver fjerde af de unge. 11 procent ryger hver dag.