Nyheder

Få din egen vindmølle i baghaven

Familien Jeppesen i Nordjylland bruger dobbelt så meget strøm som naboerne, men de har ikke dårlig CO2-samvittighed af den grund.

Deres årlige forbrug på 14.000 kilowatt-timer bliver nemlig mere end rigeligt dækket ind af deres egen lille vindmølle i baghaven. Det er en 11 kW Gaia vindmølle, der kan producere op til 40.000 kW timer om året.

Dermed kan familien Jeppesen ikke alene spare omkring 16.000 kroner om året, de kan også sælge overskuds-el for et tilsvarende beløb. Altså en årlig gevinst på over 30.000 kroner, og dermed vil møllen have tjent sig ind på under 10 år.

Må ikke forstyrre naboens hjemmefred

Omkring 200 familier i Danmark har nu en husstandsvindmølle stående. Men inden du selv bestiller eller bygger en vindmølle, kræver det dog en godkendelse hos kommunen. Det skulle dog ikke være det store problem at få godkendt en husstandsvindmølle, hvis den overholder følgende krav:

1) Maksimal højde på 25 meter fra fundament til øverste vingetip, rotordiameter på op til 13 meter og maksimal effekt på 25 kilowatt

2) Afstanden til nabobebyggelsens opholdsareal skal afpasses, således at støjbelastningen 59 meter fra denne ikke overstiger 45 dB, som svarer til "hjemmefred"

3) Afstand til egne bygninger må normalt ikke overstige 25 - 30 meter

4) Afstand til kirker og større skov (over 20 ha) skal være mindst 300 meter

5) Afstand til fortidsminder og strandarealer skal være mindst 100 meter

6) Afstand til større søer og åer skal være mindst 150 meter

7) Afstand til naboskel skal være mindst 9 meter

8) Afstand til vej skal være mindst 25 meter