Nyheder

Alternativ behandling hjalp Heick

"Sæt fokus på det, og skab et positivt samarbejde til glæde for de mange mennesker med høfeber - i stedet for at kriges på ord og holdninger."

Se Praxis i aften på TV 2 klokken 20.50

Sådan lyder beskeden fra kommunikati-onschef i Astma-Allergi-forbundet, Li-se Nørgaard, til lægevidenskaben.

Det sker efter et forsøg med den alter-native behand-lingsform kinesiologi, som TV 2's sund-hedsmagasin Praxis har udført sammen med den allergiplagede Annette Heick, kinesiolog Torben Andersen og professor Carsten Bindslev Jensen.

"Det er ikke hokus pokus"

Lise Nørgaard mener ikke, at man skal feje alternative behandlingsformer af banen som snyd eller hokus pokus.

"Der er her nogle patienter, der er blevet hjulpet af alternativ behandling. Medicinalindustrien er måske ikke særlig interesseret i det alternative område. Forskningen er måske heller ikke - men så er det en samfundsmæssig opgave at sikre en fornøden indsats," siger hun til TV 2.

kinesiologi praxis

Kinesiologier læren om bevægelse. I behandlingsformen, der ofte kaldes alternativ, anvendes muskeltestning for at få en tilbagemelding fra kroppen om, hvorvidt den er i balance.

I kinesiologi arbejdes der på det bevidste, underbevidste og kropbevidste plan for at afbalancere kroppen, så energien kan flyde frit

"Har ikke haft antydningen af astma"

Annette Heick har, siden hun var helt lille, haft græsallergi.

Hver sommer har hun brugt flere forskellige præparater for at holde astmaen, kløen, snuen og de løbende øjne i skak, men efter to kinesiologiske behandlinger, er hun så godt som symptomfri - på trods af, at en videnskabelig priktest viser, at hun stadig er græsallergiker.

"Dagen efter min anden behandling kunne jeg læse, at græspollen var helt oppe på 120, men jeg sad og grinede i bilen, for jeg kørte blandt enge og marker, men fik ikke ansporingen af noget som helst. Jeg har ikke haft antydningen af astma - det er første gang i mange år," siger Annette Heick.

Ekspert kender ikke forklaring

Professor ved Odense Universitets Hospital, Carsten Bindslev Jensen, der er én af Danmarks førende eksperter på allergiområdet, kan heller ikke forklare, hvorfor Annette Heick pludselig ikke har symptomer på græsallergi - han har selv udført priktesten på hende:

"Priktesten viser, at hun er græsallergiker. Jeg har ikke én forklaring, der siger, at det er derfor Annette Heick ikke har haft symptomer. Den kender jeg ikke," siger han.

Allergi udløst af forskrækkelse

Biologen Torben Andersen er ikke i tvivl, hvorfor Annette Heick er blevet fri for sin astma, kløe og snue: Da hun var helt lille, fik hun sig en ordentlig forskrækkelse, der har udløst allergien.

Annette Heick kan ikke selv huske, hvad der har udløst allergien, men det kan hendes underbevidsthed - ved hjælp af kinesiologi finder hjernen selv det tidspunkt, hvor allergien er opstået, og den går så selv ind og sletter oplevelsen i hukommelsen.

"Det vigtigste er, hvordan hun i øvrigt har det - hvis hun er stort set er symptomfri, så har hun jo fået noget ud af det, uanset hvad priktesten viser," siger Torben Andersen.