Nyheder

Solen er på slingrekurs

Solen opfører sig så mærkeligt for tiden, at vi måske er på vej mod en ny kuldeperiode på Jorden som i midten af det 17. århundrede - kendt som "den lille istid".

Teorien fremsættes af tre forskere i bladet Aktuel Naturvidenskab. Årsagen er, at solen for tiden slet ingen solpletter har, selv om vi skulle være på vej mod et nyt maksimum i antallet. De manglende solpletter er et af flere tegn på, at solens magnetfelt er svækket, skriver lektor Hans Kjeldsen, professor Jørgen Christensen-Dalsgaard og forskningslektor Torben Arentoft, alle fra Aarhus Universitet, i bladet.

Da den svenske hær i 1658 gik over isen på Storebælt, kunne det kun lade sig gøre på grund af den usædvanligt kolde vinter, der måske skyldtes, at solens aktivitet var ekstraordinært lav i den periode. Solforskere spekulerer nu over, om vi atter står over for en lille istid, da solen igen opfører sig på en måde, der ligner situationen i det 17. århundrede.

Aktiviteten på solen måles bl.a. på antallet af solpletter, hvis antal stiger og falder næsten som et urværk med en cyklus på 11 år. Men der er næsten ingen solpletter i øjeblikket, hvor antallet burde være i klar stigning, og solens cyklus er forsinket med mindst to år, konstaterer forskerne. For tiden er der således heller ikke mange nordlys, hvilket kan tilskrives solens svækkede magnetfelt.

Det var den tyske astronom Samuel Heinrich Schwabe, som i 1843 opdagede, at solens magnetfelt varierer med en periode på cirka 11 år.