Nyheder

DF truer Fischer Boel i Metock-sag

Dansk Folkepartis spidskandidat til Eu-ropa-Parlamentet, Morten Messerschmidt vil modarbejde, at den danske EU-kom-missær Mariann Fischer Boel får en ny periode, hvis hun ikke begynder at ar-bejde for at ændre EU'S opholdsdirek-tiv, der blev slået fast i den så-kaldte Metock-dom sidste sommer.

Kritikken af Mariann Fischer Boel kommer efter, at den danske kommissær i Jyllands-Posten slår fast, at opholdsdirektivet ikke bliver ændret. Der er ikke opbakning til det blandt landene og i kommissionen, forklarer hun.

Det på trods af, at regeringen har lovet Dansk Folkeparti, at den vil forsøge at lave direktivet om.

"Det dur ikke, at vi har en repræsentant, som synes, at det med opholdsdirektivet er en ligegyldig ting," siger Morten Messerschmidt.

Skal ikke genudnævnes

Morten Messerschmidt kræver, at Mariann Fischer Boel lægger en plan for, hvordan hun vil overtale de øvrige lande.

"Jeg vil ikke som parlamentariker stemme for en kommission - eller for den sags skyld en kommission med en dansk kommissær - som ikke ser det som bidende nødvendigt at få lindret opholdsdirektivet," siger han.

Hvis hun ikke ændrer signal, opfordrer Messerschmidt regeringen til ikke at genudnævne hende, når en ny kommission skal sammensættes til efteråret.

Bliver ikke genåbnet

Mariann Fischer Boel oplyser til Morgenavisen Jyllands-Posten, at flere af hendes kommissærkolleger har givet udtryk for, at de ikke vil have genforhandlet opholdsdirektivet.

Samtidig siger hun, at hun som kommissionsmedlem ikke har til opgave at forsvare danske interesser.

"Opholdsdirektivet bliver ikke genåbnet. Det vil være som at åbne Pandoras æske," siger Mariann Fischer Boel til Morgenavisens Jyllands-Posten.