Nyheder

Kirke-irakeres sag skal genoptages

Oppositionen bløder nu op i sagen om de 282 afviste irakiske asylsøgere, hvoraf nogle i øjeblikket har søgt tilflugt i Brorsons Kirke på Nørrebro i København for at undgå at blive sendt hjem til Irak.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Selvom irakerne allerede har fået afslag på asyl, ønsker SF og Socialdemokraterne en ny gennemgang af hver enkelt af deres sager for at sikre, at vi ikke sender mennesker tilbage, som ikke kan klare sig i hjemlandet.

"Vi skal gå bunken af sager igennem igen for at se, om der er sket nyt, siden disse mennesker fik afslag på asyl. Undersøgelsen skal vise, om der er grundlag for, at de alligevel ikke skal sendes hjem, selvom det nu er muligt. Det ville være dybt urimeligt bare at sætte disse mennesker på en flyver til Irak uden at undersøge nærmere, om de egentlig er i stand til at klare sig der. Det ville være umenneskeligt," mener Meta Fuglsang, som er SF's udlændinge- og integrationsordfører.

Der skal være grundlag

Også Socialdemokraternes udlændingeordfører, Henrik Dam Kristensen, tilslutter sig, at de 282 irakeres sager skal undersøges igen for at se, om der er forhold, der har ændret sig siden afslaget på asyl.

"Når vi sender nogen herfra, så skal det selvfølgelig også være på det grundlag, der er nu og her. Men jeg går da også ud fra, at sagerne bliver set på én efter én i forbindelse med procedurerne for hjemsendelsen," siger Henrik Dam Kristensen.

Han understreger, at selve asylafslaget ikke står til diskussion. Men har enkelte personers forhold ændret sig væsentligt siden afslaget, så skal de have mulighed for at søge humanitær opholdstilladelse, mener han.

Danmark har et medansvar

SF's Meta Fuglsang understreger, at partiets udgangspunkt er, at afviste asylsøgere skal sendes hjem.

"Men vi taler her om mennesker, der har været i Danmark i rigtig mange år, og som Danmark har et meget stort medansvar for - både som krigsførende nation i Irak og i forhold til den behandling, vi har givet asylansøgerne, mens de har været her," mener Meta Fuglsang, som ud over en undersøgelse af irakernes sager også kræver svar på, hvordan de irakiske myndigheder konkret vil garantere de afviste asylsøgeres sikkerhed, inden Danmark sender dem hjem.

Skal gå sagens gang

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) skriver i en mail, at hun kun har "det svar, at sagen går sin gang".

Venstres udlændinge- og integrationsordfører, Karsten Lauritzen, afviser pure, at irakernes sagerne skal genåbnes.

"I Venstre har vi det sådan, at vi ikke vil være med til at belønne folk, som ikke vil acceptere en retlig afgørelse. Det her er folk, der har fået afslag på asyl og - for et stort antals vedkommende - har forsøgt at få genoptaget deres sag. Givetvis har nogle af dem også søgt humanitært ophold, men fået afslag. De har allerede været igennem hele systemet, så der er ikke noget til hinder for, at de nu sendes tilbage til deres hjemland, mener Karsten Lauritzen, som undrer sig over oppositionens udmelding:

"Jeg er da enig med dem i, at der skal være ordentlige vilkår for dem, der sendes hjem. Men det er der også. Jeg opfatter lidt det her, som at Socialdemokraterne og SF endnu engang bliver bløde i knæene, når det handler om at stå vagt om den faste og fair udlændingepolitik, sådan som de siger, at de gør."