Nyheder

Anden generation er lige så dyr

Efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande er stort set lige så dyre for de offentlige kasser som deres forældre. Det viser nye beregnin-ger ifølge Berlingske Tidende.

Efterkommere i Danmark koster stort set de offentlige kasser lige så meget som deres forældre. Hvor en indvandrer fra et ikke-udviklet land i dag årligt koster 29.598 kr., er prisen for en ef-terkommer 28.897 kr. årligt. En etnisk dansker koster en femtedel, nemlig 5470 kr. om året. Indvandrere i Danmark fra udviklede lande er derimod en god forretning for Danmark.

De bidrager med 13.522 kroner årligt. Det viser beregninger, som den uafhængige institution DREAM har foretaget for den liberale tænketank CEPOS. Tallene er regnet ud som den forventede effekt for et barn født i 2008. Indkomstskat og afgifter er fratrukket udgifter til dagpenge, kontanthjælp, SU, førtidspension osv.

At efterkommere ikke klarer sig bedre end deres forældre kommer bag på forsker Marie Louise Schultz-Nielsen fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, der beskæftiger sig indgående med analyser af indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet.

"Generelt har det været sådan, at ikke-vestlige efterkommere har haft en beskæftigelsesgrad, der ligger noget over deres forældre og derfor ikke trækker på de sociale ydelser i samme omfang," siger hun til Berlingske Tidende.