Nyheder

Myg, bier og sommerfugle dør ud

Myg, fluer og bier er sjældent populæ-re gæster i stuen. Men når de er væk, kommer det til at koste milliarder for danske avlere. Og det er langsomt ved at ske, advarer forsker.

"De danske insektarter forsvinder. Der er allerede seks arter af humlebien, som vi ved, er helt væk," siger Per Kryger, seniorforsker ved Aarhus Universitet til metroXpress.

Han vurderer, at der er tale om mindst lige så stor en tilbagegang blandt Dan-marks 230 biarter, ligesom arter af sommerfugle og myg er ved at dø ud.

Bier giver æbler og tomater

Og selv om myg og bier mest er kendt for deres sviende og kløende stik, så har de en vigtig funktion.

"Vi har brug for insekterne til at bestøve træer og planter, så de kan give æbler, tomater og andet grønt. Derfor arbejder vi nu med at beskytte de miljøer, som bierne lever i," siger Gitte Hallengreen Jørgensen, frugtkonsulent i Gartneri Rådgivningen.

Per Kryger mener i det hele taget, at insekternes betydning for vores dagligdag er stærkt undervurderet. Med for få insekter vil prisen på almindelig frugt og grønt stige kraftigt.

"Hver gang man spiser en tomat, er der en humlebi, som har be-støvet tomatplanten," siger han.

Sprøjtemidler ødelægger ynglesteder

Det er landbruget, der er den store synder, når det kommer til udryddelsen af insekterne. Sprøjtemidler og markudnyttelse ødelægger nemlig de steder, hvor in-sekterne bor og yngler.

"Store dele af Danmark er kommet under plov. Dertil kommer at ukrudtshæmmere effektivt udrydder de planter, insekterne skal leve af," siger Per Kryger.

Det synspunkt får støtte af professor Peter Esbjerg fra Københavns Universitet: "Det intensive landbrug i Danmark går stærkt ud over biodiversiteten," siger han.