Nethypnose mod rygning virker

Hypnose mod rygning har en effekt - også når det sker via computeren.

Det viser en meningsmåling som Megafon har foretaget for TV 2's sundhedsmaga-sin Praxis blandt de rygere, der har prøvet en hypnose-video, som blev lagt på TV 2's hjemmeside den 27. oktober 2008.

Således har 48 procent mærket en meget stor virkning, en stor virkning, nogen virkning eller en lille virkning af hypnosen, mens 49 procent ikke mener, at hypnosen har haft en nogen virkning overhovedet.

Samtidig viser undersøgelsen, at 13 procent af de læsere, der har set hypnose-videoen, er holdt op med at ryge efter at have set videoen på TV 2's hjemmeside.

Flere ikke-rygere

TV 2's sundhedsmagasin satte sig i ef-teråret for at undersøge om fjernhypno-se via computeren blandt andet kunne bruges til at kvitte cigaretterne. Derfor blev hypnotisør Bo Christensen sat til at hypnotisere foran et kamera.

Især blandt rygere, der ryger mellem 20-29 cigaretter om dagen, ser hypnosen ud til at have haft en virkning: 17 procent i denne gruppe er nemlig enten holdt op med at ryge eller ryger nu færre cigaretter.

Virker også mod overvægt

Udover rygning blev Bo Christensen også sat til at fjernhypnotisere mod overvægt og smerter. Også her viser Megafon-målingen, at hypnosen har haft en virkning.

Således mener 60 procent, at nethypnosen har haft en meget stor virkning, stor virkning, nogen virkning eller lille virkning, når det gælder spørgsmålet "hvilken virkning har nethypnose mod overvægt haft på dig?"

Virkningen betyder imidlertid ikke nød-vendigvis et vægttab - kun 15 procent har nemlig svaret, at de efterfølgende har tabt sig, 12 procent har ikke tabt sig, og 74 procent ved ikke, om de har tabt sig.

Flere med færre smerter

Også hypnose mod smerter ser ud til at haft en virkning - selv om den ikke har været lige så kraftig, som ved rygning og overvægt.

62 procent mener, at hypnosen har haft nogen eller en lille virkning, mens 31 procent mener, at hypnosen ikke har haft nogen virkning overhovedet.

Alligevel er antallet af brugere med forholdsvis store smerter mere end halveret.

31 procent oplevede før hypnosen smerter på 7-8 på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er uudholdelige smerter. Efter hypnosen svarede 15 procent, at de stadig havde samme type smerter, mens gruppen af mennesker med færre smerter var blevet større.

Du kan se mere i TV 2's sundhedsmagasin Praxis i aften klokken 20.50