Nyheder

Det vil koste at hæve vores SP

Alle, der har en SP-opsparing, skal være med til at betale for, at opspa-ringen kan hæves - uanset om de selv ønsker at hæve deres penge eller ej. Socialdemokraternes skatteord-fører, Nick Hækkerup, kalder det for tyveri.

"SP-opsparingen er i princippet det samme som en opsparing i banken. Det, regeringen lægger op til, svarer til, at alle dankort-indehavere bliver trukket, når nogle af dem betaler med kortet," siger Nick Hækkerup til Nyhedsbureauet Newspaq. Udgifterne kan løbe op i 100 millioner kroner.

Rådgivning koster

Etableringen af ordningen ventes at koste 70 millioner kroner. Derudover er der variable omkostninger til blandt andet rådgivning og behandling af anmodningerne om at få sin SP-opsparing udbetalt.

Regeringen har beregnet, at disse variable omkostninger vil nå op på 28 millioner kroner, hvis fem procent af kontohaverne ønsker rådgivning, og halvdelen af opsparerne vil have deres penge udbetalt.

I lovforslaget begrunder regeringen finansieringsformen med, at alle kontohavere har mulighed for at få deres SP-opsparing.

Preller af

Den forklaring preller af på Nick Hækkerup. Han kalder finansieringsmetoden usympatisk.

"Havde der været tale om en bank, havde det været underslæb eller tyveri," siger Nick Hækkerup, der vil rette særligt fokus på denne del af lovforslaget, når det behandles i Folketinget.

Ifølge lovforslaget vil skatteindtægterne stige med 9-10 milliarder kroner, hvis halvdelen af SP-opsparerne vælger at hæve pengene. Samtidig øges de disponible indkomster med 14-15 milliarder kroner.

"Hvis en fjerdedel hæves, er virkningerne halvt så store," tilføjer beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) i bemærkningerne til lovforslaget.