Nyheder

Karen J: Kend jeres rettigheder

Velfærds- og ligestillingsminister Karen Jespersen (V) sætter nu en ret-tighedskampagne over for indvandrer-kvinder i gang på uddannelsessteder, sprogskoler og boligområder, hvor der er mange muslimske kvinder.

Kampagnen skal gøre det klart for de muslimske kvinder, hvilke rettigheder de har i det danske samfund.

Den nye rapport om at leve som muslimsk kvinde i Danmark viser, at der er meget stor usikkerhed om, hvad der ligger i begrebet "ligestilling" for de muslimske kvinder.

Ligestilling i islam betyder, at man er lige over for Gud og Koranen, men ikke at mand og kvinde har lige rettigheder efter f.eks. en skilsmisse.

"Det er overraskende, at den sociale kontrol af selv de stærke, målrettede og bevidste muslimske kvinder er så massiv. Der er f.eks. fortsat en bred accept af, at man skal være jomfru, indtil man bliver gift, og at man skal giftes med en muslimsk mand. Den sociale kontrol giver kvinden færre muligheder end hendes brødre eller de jævnaldrende drenge," siger Karen Jespersen.