Nyheder

Karen J. blev mødt med buh-råb

Ligestillingsminister Karen Jespersen (V) fik langt fra nogen blid medfart, da hun i dag skulle videregive regeringens hilsen til kommunerne på Kommunalpolitisk Topmøde i Aalborg.

Midt under ministerens tale begyndte store dele af salen med de mange borg-mestre, kommunalpolitikere og embeds-mænd at buhe ad ministeren. Det skete som en reaktion på ministerens fremlæg-ning af, hvordan hun følte sig uretmæs-sigt kritiseret af bl.a. Københavns borgmester Ritt Bjerregaard (S) for at være usynlig i diskussionen om bandekrigen i København.

Ministeren svarede igen på buh-råbene med en kommentar om at opføre sig ordentligt.