Nyheder

SP også til kontanthjælpsmodtagere

Danskere på kontanthjælp kan nu se frem til lidt ekstra penge fra 1. ju-ni, når det bliver muligt at få fingre i den Særlige Pensionsopsparing (SP).

Som et led i skattepakken har regering-en lagt op til, at danskerne kan få fingre i SP'en, og det gælder også kon-tanthjælpsmodtagere, oplyser beskæftig-elsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) i et svar til Enhedslisten.

Normalt får kontanthjælpsmodtagere mod-regnet ægtefællers formue, friværdi el-ler andre værdier i kontanthjælpen, men det gælder ikke SP.

Et spark til økonomien

"Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen samtidig sikret, at kontanthjælpsmodtagere vil kunne hæve deres SP-opsparing, uden at de bliver modregnet i deres kontanthjælp, skriver ministeren i svaret.

Udbetalingen af SP-ordningen skal ifølge regeringen sparke gang i økonomien.

Fra 1998 til 2004 indbetalte danskere én procent af bruttolønnen til ordningen.