Nyheder

Din SP-opsparing giver overskud

Det store samtaleemne ved de fleste middagsborde den seneste uge har været muligheden for at hæve de penge, som over 3,2 mio. danskere i årene 1998 til 2003 indbetalte til den særlige pensionsopsparing SP. I gennemsnit står der 14.500 kr. på kontoen, og med VKO's aftale om en skattereform er der mulighed for at hæve pengene allerede til sommer.

ATP, der administerer SP-pengene, oplyser, at der er overskud på alle konti, hvis man ser på det over hele løbetiden fra 1998 til 2008, skriver Dinepenge.dk.

"Set over hele SPs levetid - det vil sige perioden 1998-2008, som ud over den nuværende økonomiske krise også omfatter aktiekrisen i 2001 og 2002 - har SP opnået en samlet gennemsnitlig afkastprocent efter skat på 3,2 procent," oplyser ATP.

For de yngste opsparere er det dog ikke gået helt så godt, skriver Dinepenge.dk. Her er investeringerne foretaget med højere risiko, og de har den seneste tid tabt så meget, at afkastet i gennemsnit kun når op på 1,9 procent.

Kun én gruppe SP-opsparere har ifølge ATP haft et negativt afkast i perioden, og det er dem, der har valgt selv at placere pengene. De er ikke mange - omkring 8.000 - og vurderet her og nu, er det ikke gået så godt. I gennemsnit har de i perioden 2005-2008 tabt 0,3 procent pr. år.

Ved udgangen af sidste år stod der godt 43 mia. kr. i SP-ordningen.