Nyheder

Vindmøller bremses om natten

Efter at have brugt milliarder af kro-ner på at rejse vindmøller er der nu så meget grøn og miljøvenlig vindmøl-lestrøm i ledningerne, at man i perioder bliver nødt til at standse en del af møllerne, skriver Jyllands-Posten. Til oktober skal vindmølle-ejere betale et strafgebyr på op til 1,70 kr. for hver kilowatt strøm, som de leverer på tidspunkter, hvor der er for meget strøm på markedet.

Derfor overvejer vindmølleejerne at installere ny teknik og etablere sms-kæder, så man kan stoppe vindmøllerne, når der produceres for meget strøm.

"Det sidste, man ønsker at gøre, er at stoppe en vindmølle. Men vi kan blive nødt til det, for hvem har lyst til at producere med tab?" spørger direktør Niels Dupont fra Vindenergi Danmark, der administrerer en tredjedel af den danske produktion af vindmøllestrøm.

Hundredvis af timer hvert år

"Det er ingen samfundsøkonomisk eller miljømæssig sund fornuft i at standse vindmøllerne, for de laver gratis energi. Men vi arbejder på at kunne fjernstyre og standse nye vindmøller, når situationen opstår," siger Niels Dupont til Jyllands-Posten og fortsætter:

"Vi overvejer også at udsende sms'er til ejere af gamle vindmøller og bede dem slukke for deres møller, når der er for meget strøm."

Hos energinet.dk, der styrer det danske elnet, vurderer man, at perioderne med for meget strøm på nettet vil vokse fra de nuværende knap 100 timer om året til tre-fem gange så meget, hvis der ikke findes andre løsninger.

"Når afregningsprisen bliver negativ, vil man formentlig installere udstyr i nogle af vindmøllerne, så man i perioder kan skrue ned for produktionen," forklarer markedschef Nicolaj Nørgaard Petersen. På langt sigt håber man, at varmepumper, elbiler og anden form for lagring af vindenergien kan løse problemet.