Nyheder

Teenagemødre har dårlige odds

Knap 1.000 danske børn fødes årligt af mødre mellem 15 og 19 år. Gruppen er meget sårbar, og hos Mødrehjælpen frygter man, at en TV-serie er med til at idyllisere teenagemødrenes liv.

Børn, der fødes af teenagemødre, og de unge mødre selv har langt dårligere vilkår i livet end andre, skriver Berlingske Tidende. En tredjedel af de børn, der anbringes uden for hjemmet, har en mor, der fik sit første barn, inden hun fyldte 20 år. Og piger, der selv er anbragt uden for hjemmet, har ti gange større risiko for at blive teenagemødre end deres jævnaldrende.

Ender hos kommunen

Udsigten til uddannelse og job er også langt ringere - kun mellem en tredjedel og en fjerdedel af de kvinder, der får børn før de fylder 20, har som 30-34-årige opnået en erhvervsuddannelse. Og endelig betyder problemer med at håndtere forældreskabet, at ca. en tredjedel af børn født af teenageforældre på ét eller andet tidspunkt bliver en sag hos kommunen.

Intet håb for fremtiden

Der konstateres årligt ca. 2.700 teenagegraviditeter herhjemme. Heraf vælger ca. en tredjedel at få barnet. Ifølge seniorforsker Mogens Nygaard Christoffersen fra SFI er det først og fremmest dårlige opvækstforhold og manglende forventninger til fremtiden, der får teenagepiger til at vælge at få barn:

"De teenagepiger, der vælger abort, er bedre socialt rustet end dem, der vælger barnet og har som regel også udsigt til en uddannelse," siger han.

"For nogle handler det også om, at de ved selv at få et barn håber at opnå noget af det lykkelige familieliv, de selv har savnet i en barndom, der måske var præget af forældrenes vold og misbrug".

En lille sårbar gruppe

I 2008 blev 6,2 børn pr. 1.000 kvinder født af en mor mellem 15 og 19 år. Det er historisk lavt og ligeledes blandt de laveste i Europa. Hos Mødrehjælpen er ca. 300 af de i alt 6.000 kvinder, der årligt henvender sig for at få hjælp, under 20 år.

De teenagepiger, der vælger abort, er bedre socialt rustet end dem, der vælger barnet og har som regel også udsigt til en uddannelse

Mogens Nygaard Christoffersen, SFI

"De er en lille, men meget sårbar gruppe, hvor der er brug for en betydelig indsats, der både hjælper med uddannelse, job, netværk og forældrerolle," siger direktør Mads Roke Clausen.

"Det behøver ikke være en dommedagsattest at skulle være mor som 17-årig. Med støtte og hjælp kan man godt blive en rigtig god mor. Men statistisk set må vi jo erkende, at for mange går det ikke, som de havde håbet på, da de blev gravide."

Frygt for idyllisering

På trods af de dårlige odds frygter han, at der er ved at opstå en idyllisering af begrebet teenagemøde, bl.a. takket være TV-serien "De unge Mødre", der siden 2005 har været en seermagnet på Kanal 4:

"Vi har en klar bekymring for, at det at blive mor som teenager skal blive moderne og romantiseret," siger han.

"Det samme havde vi i efteråret, hvor der var meget fokus på, at den amerikanske vicepræsidentkandidat, Sarah Palins 17-årige datter var gravid. I vort samfund, hvor man først er noget, når man har været på TV og er blevet berømt, kan man godt frygte en modebølge, hvor unge piger søger at få identitet som teenagemødre."

Redaktionschef Tinnus Sørensen på Sand TV, der producerer "De unge Mødre" for Kanal 4, mener ikke, at serien, der i dag tager hul på ottende sæson, idylliserer teenagemødre og giver dem stjernestatus. Men hun erkender, at mødrene står i kø for at komme med i programmet:

"Men det skyldes snarere, at de gerne vil vise omverdenen, at de faktisk godt kan klare det," siger hun.