Nyheder

Velgørenhed hitter på Facebook

I sidste uge mistede en familie i Hun-dige deres hjem, da huset eksplodere-de. De slap ud med livet i behold, men mistede alle deres ejendele.

Nu er 1.300 danskere gået sammen på in-ternetsiden Facebook om at samle pen-ge, tøj og legetøj ind til familien. Og de er ikke alene. Flere grupper ind-samler penge til velgørende formål. So-ciolog Bettina Bertelsen fra Sociolo-gi på Aalborg Universitet mener, at de mange velgørenhedssider popper op, for-di det er blevet lettere for enkeltper-soner at gøre noget for de sager, de tror på. Det skriver metroXpress.

En følelse af at hjælpe

"Før var det svært at gøre noget ene mand. Nu kan man nemt oprette en hjemmeside eller en støttegruppe og nå et stort publikum," siger Bettina Bertelsen.

Hun mener, at det giver folk en større følelse af at hjælpe, når man donerer til bestemte udvalgte sager.

"Det giver en bedre selvfølelse at gøre en spontan, god handling. Det er en mere positiv oplevelse end at give via PBS, for så bliver det beregnet som en udgift på lige fod med regningerne," siger hun.

Kendt metode i USA

Jakob Linaa Jensen har forsket i den sociale anvendelse af internettet. Han genkender metoderne fra de amerikanske politikeres indsamlinger, hvor især Barack Obama har haft succes med at få mange til at give en lille donation, frem for at få giver meget. Men han tror ikke, at de mange indsamlingssider vil få særlig meget succes herhjemme.

"Vi har ikke den samme tradition for at arbejde frivilligt eller donere penge privat. Det skyldes måske vores velfærdsmodel og det, at vi i forvejen betaler en del i skat, men det kan også skyldes, at vi ikke har behov for det, fordi vi har velfærdsstaten. I USA ved de, at staten ikke gør noget," siger han.