Nyheder

Konsulent: Integration forfejlet

Indvandrere burde lære mere om ytrings-frihed og demokratiske rettigheder. Integrationen er forfejlet, når halvde-len af indvandrerne og deres børn fra muslimske lande er parat til at begræn-se ytringsfriheden for bøger og film, som angriber religion.

Det siger speciallæge Medhad Khattab.

Han har været formand for integrations-rådet i Svendborg, hvor han repræsente-rer Liberal Alliance i byrådet. Han er også med i Rådet for Etniske Minori-teter, som rådgiver Integrationsmini-steriet.

"Jeg kan godt forstå, at indvandrerne siger sådan, men jeg er uenig. Det bekræfter, at integrationen fortsat halter gevaldigt. Vi har koncentreret os om at lære indvandrerne sprog og overset kulturel og demokratisk integration. Der er stort behov for at gå i dybden og lære os indvandrere det kulturelle og demokratiske samspil i det danske samfund," mener Medhad Khattab.

Han erkender, at folkeskolen skal opdrage alle børn - etnisk danske og indvandrere - til demokrati og gensidig respekt. Men mange kommuner spreder ikke indvandrerbørn mellem skolerne eller begrænser ghettoer. Så problemerne fortsætter, mener han.