Billig behandling kan redde liv

Hver dag dør en til to danskere af en blodprop eller en hjerneblødning, som kunne være undgået, hvis de havde fået en bedre - og billigere - behandling. Det skriver metroXpress.

60.000 patienter, der er i behandling med blodfortyndende medicin, ville have gavn af selvstyrende behandling og såkaldt telemedicin. Alligevel er de henvist til at møde op til ambulant behandling på sygehusene. "Op mod 500 menneskeliv kunne reddes om året, hvis de fik denne behandling," vurderer professor J. Michael Hasenkam, leder af AK-centret på Skejby Sygehus.

20.000 til 30.000 af patienterne vil have markant lavere risiko for at dø, hvis de overgår til selvstyrende behandling, hvor patienten selv tager blodprøver og justerer medicinen derhjemme.

Yderligere 30.000 patienter vil med fordel kunne overgå til selvtestende telemedicin, hvor patienten tager blodprøverne hjemme og sender prøvesvarene til hospitalet over internettet. Her gennemgår en læge prøvesvarene og sender besked til patienten om, hvordan medicinen skal justeres.

"Når patienten tager sine egne blodprøver derhjemme en gang om ugen i stedet for kun at komme i hospitalets ambulatorium en gang om måneden, kan patienten justere medicinen mere præcist. Det betyder, at risikoen for at dø reduceres med 1 til 1,5 procent," forklarer J. Michael Hasenkam.