Nyheder

Skattereform dyr for velgørenheden

60 millioner kr. Så meget risikerer kirkelige og almennyttige organisatio-ner at tabe på den skattereform, Skattekommissionen foreslår, skriver Kristeligt Dagblad.

Nødhjælpsorganisationer, foreninger for børn, sygdomsbekæmpende organisationer, frikirker og mange andre institutioner i det frivillige Danmark lever af indsamlede bidrag, som giverne typisk trækker fra i skat. Med den foreslåede skattereform falder værdien af skattefradraget, præcis som det gør for andre såkaldte ligningsmæssige fradrag.

"Jeg synes, det er småligt, hvis regeringen tager Skattekommissionens anbefalinger til sig på dette område. Det vil nu også være overraskende. Ved finanslovforhandlingerne forrige år lagde regeringen netop stor vægt på, at den gerne ville støtte det arbejde, de frivillige Danmark udfører," siger generalsekretær Robert Hinnerskov fra Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, ISOBRO.